Cyberkriminalitet kender ikke grænser

Der er særlige dynamikker ved IT-systemer og internettet, som betyder, at der skabes nye muligheder for kriminalitet, men IT er også i sig selv en væsentlig faktor og drivkraft i udviklingen af kriminalitetsbilledet. IT gør det muligt for de kriminelle at begå mere kriminalitet hurtigere og mellem større afstande.

Ser vi samlet på IT-relateret kriminalitet, så er det en kriminalitetsform i fortsat vækst både internationalt og herhjemme: En stor del af den kriminalitet, der bliver anmeldt i Danmark, indeholder forbindelser til IT i større eller mindre grad. Det er derfor vigtigt at virksomheder begynder at tænke cybersikkerhed ind i virksomhedssturkturen og fremtidige strategier.

Politiet vurderer, at anmeldelsestallene vedrørende forskellige former for cyberkriminalitet ikke giver det fulde billede af omfanget af cyber-relateret kriminalitet i Danmark, da der er såvel privatpersoner som virksomheder, der ikke ønsker at anmelde den kriminalitet, de oplever, eller som ikke har anmeldt kriminaliteten, fordi de ikke har anset forholdet for at være kriminelt [NSA, S. 157, 2017]. Dertil kommer den forklaring, at mange virksomheder er bange for at tilliden eller troværdigheden lider et knæk, hvis de går offentligt ud og erkende sikkerhedsbrud.

Internettet som sted har en dereguleret struktur, hvor færre “vogtere” er til stede, og det kan påvirke potentielle personers motivation til at begå kriminalitet. De mange muligheder for, at kriminalitet kan finde sted hurtigt og i stort omfang (og umiddelbart anonymt), skaber forudsætninger for kriminelle handlinger, som sjældent eksisterer i den fysiske verden.

Det kan således forekomme risikofrit at skrive på sin profil på sociale medier, at man er ansat i en given virksomhed, men det kan give mulige gerningspersoner mulighed for at udøve social engineering med henblik på at begå efterfølgende kriminalitet mod vedkommendes arbejdsplads.

Raffineret cyberkriminalitet 

I takt med at de kriminelles metoder bliver mere og mere raffinerede, og efterhånden som it-relateret kriminalitet bliver muligt for flere potentielle gerningsmænd, fx på grund af fænomener som kriminalitet som en service, er det ikke nødvendigvis den uerfarne it-bruger, der bliver offer længere.

Specielt udviklingen i kriminalitet som en service ligner på mange måder de forretningsmodeller, vi kender fra det legale erhvervsliv. Disse forretningsmodeller udvikler på samme vis, som det legale markede, konstant bedre produkter og seviceydelser, der samtidig også bliver billigere og dermed tilgængeligt for flere købere.

Det leder også til flere virksomheder, der kan blive ofre for bedrageri via cyberangreb. Specielt små og mellemstore virksomheder er en særligt sårbar gruppe, fordi de ofte ikke har samme kapacitet til at opruste deres cybersikkerhed, som store virksomheder har. Godt hver fjerde virksomhed udtrykte i en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik, at de havde øget deres investeringer i IT-sikkerhed (Danmarks Statistik, 2017: 23).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.